دوره آموزشی سیستم های چند رسانه ای

دوره آموزشی سیستم های چند رسانه ای

تاریخ انتشار: 1401/12/26
تعداد بازدید: +1000

جزئیات بیشتر

تاریخ شروع دوره

1402/1/1

تاریخ شروع آزمون

1402/1/1

تاریخ پایان آزمون

1402/6/31

تاریخ پایان دوره

1402/6/31

کد دوره

91400806

ساعت دوره

20

مدرس دوره

سرگروه آموزشی
مشاهده پروفایل

مخاطبان دوره

نظرسنجی

با شرکت در نظرسنجی لطفا ما را همراهی کنید

نظرسنجی موجود نمیباشد

شرایط شرکت در دوره

همراهان ارجمند مجتمع آموزشی عروج : لطفا به تاریخ شروع و پایان دوره دقت داشته باشید . جهت قبولی در دوره می بایست در پرسش و پاسخ ، تالار گفتگو ، ارسال تمرین ، شرکت در بازخورد و آزمون های مستمر و پایانی شرکت نمایید . قبل از ثبت نام با ورود به سایت ltms و با کلیک بر منوی کنترل شرایط فراگیر در دوره خاص از ثبت یا عدم ثبت این دوره اطمینان حاص نمایید . با کسب نمره قبولی می توانید نسبت به دانلود گواهی نامه در منوی دوره های من اقدام نمایید همچنین نمرات شما پس از اتمام دوره در سامانه ltms ثبت خواهد شد . كارشناس امور آموزشی(194),مسئول امورآموزشی(1167),كارشناس امور پژوهشی(1168),كاردان امورآموزشی(1169),كارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(1171),كاردان سنجش وارزشیابی تحصیلی(1172),آموزگاری(101),دبیری(102),هنرآموزی(103),مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105),مربی امورتربیتی(107),مشاور تحصیلی(949), (0),مدیریت واحد آموزشی(120)

فیلم آموزشی دوم

فیلم آموزشی اول

فیلم آموزشی چهارم

فیلم آموزشی سوم

فیلم آموزشی ششم

فیلم آموزشی پنجم

فیلم آموزشی هشتم

فیلم آموزشی هفتم

فیلم آموزشی دهم

فیلم آموزشی نهم

فیلم آموزشی دوازدهم

فیلم آموزشی یازدهم

فیلم آموزشی سیزدهم

فیلم آموزشی چهاردهم

فیلم آموزشی پانزدهم

فیلم آموزشی شانزدهم

فیلم آموزشی هجدهم

فیلم آموزشی هفدهم

فیلم آموزشی بیستم

فیلم آموزشی نوزدهم

فیلم آموزشی بیست و یکم