دوره آموزشی گرافیك رایانه ای (فتوشاپ)

دوره آموزشی گرافیك رایانه ای (فتوشاپ)

تاریخ انتشار: 1401/12/26
تعداد بازدید: +1000

جزئیات بیشتر

تاریخ شروع دوره

1402/1/1

تاریخ شروع آزمون

1402/1/1

تاریخ پایان آزمون

1402/6/31

تاریخ پایان دوره

1402/6/31

کد دوره

99506848

ساعت دوره

48

مدرس دوره

سرگروه آموزشی
مشاهده پروفایل

مخاطبان دوره

نظرسنجی

با شرکت در نظرسنجی لطفا ما را همراهی کنید

نظرسنجی موجود نمیباشد

شرایط شرکت در دوره

همراهان ارجمند مجتمع آموزشی عروج : لطفا به تاریخ شروع و پایان دوره دقت داشته باشید . جهت قبولی در دوره می بایست در پرسش و پاسخ ، تالار گفتگو ، ارسال تمرین ، شرکت در بازخورد و آزمون های مستمر و پایانی شرکت نمایید . قبل از ثبت نام با ورود به سایت ltms و با کلیک بر منوی کنترل شرایط فراگیر در دوره خاص از ثبت یا عدم ثبت این دوره اطمینان حاص نمایید . با کسب نمره قبولی می توانید نسبت به دانلود گواهی نامه در منوی دوره های من اقدام نمایید همچنین نمرات شما پس از اتمام دوره در سامانه ltms ثبت خواهد شد . ,آموزگاری(101),دبیری(102),هنرآموزی(103),مدیریت واحد آموزشی(120)

آموزش مفاهیم پایه فتوشاپ

فیلم آموزشی اول

فیلم آموزشی دوم

فیلم آموزشی سوم

فیلم آموزشی چهارم

فیلم آموزشی پنجم

فیلم آموزشی ششم

فیلم آموزشی هفتم

فیلم آموزشی هشتم

فیلم آموزشی نهم

فیلم آموزشی دهم

فیلم آموزشی یازدهم

فیلم آموزشی دوازدهم

فیلم آموزشی سیزدهم

فیلم آموزشی چهاردهم

فیلم آموزشی پانزدهم

فیلم آموزشی شانزدهم

فیلم آموزشی هفدهم

فیلم آموزشی هجدهم

فیلم آموزشی نوزدهم

فیلم آموزشی بیستم

فیلم آموزشی بیست و یک

فیلم آموزشی بیست و دو

فیلم آموزشی بیست و سه

فیلم آموزشی بیست و چهار

فیلم آموزشی بیست و پنج

فیلم آموزشی بیست و شش

فیلم آموزشی بیست و هفت

فیلم آموزشی بیست و هشت

فیلم آموزشی بیست و نه

فیلم آموزشی سی ام

فیلم آموزشی سی و یکم

فیلم آموزشی سی و دوم

فیلم آموزشی سی و سوم

فیلم آموزشی سی و چهارم

فیلم آموزشی سی و پنجم

فیلم آموزشی سی و ششم

فیلم آموزشی سی و هفتم

فیلم آموزشی سی و هشتم

فیلم آموزشی سی و نهم

فیلم آموزشی چهلم

فیلم آموزشی چهل و یکم

فیلم آموزشی چهل و دوم

فیلم آموزشی چهل و سوم

فیلم آموزشی چهل و چهارم

فیلم آموزشی چهل و پنجم

فیلم آموزشی چهل و ششم

فیلم آموزشی چهل و هفتم

فیلم آموزشی چهل و هشتم