فرآیند ثبت نام در دوره آموزشی :

* فراگیر پس از ثبت نام در دوره ها و پرداخت هزینه بصورت آنلاین، می تواند محتوای دوره را دانلود نموده و از برنامه و زمان آزمون ها مطلع گردد.

* قبولی در دوره و صدور گواهینامه مستلزم کسب نمره قبولی حداقل 12 از 20 در آزمون می باشد.

* عدم شرکت در آزمون در یک دوره کوتاه مدت ( از شروع دوره تا پایان دوره ) به منزله انصراف بوده و فراگیر می تواند پس از پرداخت هزینه 50 درصد دوره مجددا در دوره های بعدی شرکت نماید .

*صدور گواهینامه بر اساس بالاترین نمره آزمون ها می باشد.

* گواهی هر دوره بصورت الکترونیکی صادر و فراگیر می تواند جهت مشاهده و دانلود گواهی، به سایت موسسه قسمت صدور گواهی دوره ها مراجعه نماید.

* مسئولیت ثبت نمرات فراگیران بر عهده موسسه عروج نائین می باشد .

* ملاک ارسال نمرات بر اساس کد پرسنلی و کد ملی فراگیر می باشد .

* قبل از ثبت نام در دوره , سامانه خود را از نظر داشتن شرایط حضور در دوره (رشته و پست شغلی و...) چک نمایید. در قسمت کنترل شرایط فراگیر در دوره خاص , کد دوره مد نظر را بزنید .

* حداکثر تعداد سالیانه وزارت آموزش و پرروش 200 ساعت می باشد .

* مسئولیت مغایرت کد پرسنلی ، کد ملی ، گذراندن دوره در گذشته و حداکثر تعداد سالیانه بر عهده فراگیر خواهد بود .