دوره آموزشی طراحی وب

دوره آموزشی طراحی وب

تاریخ انتشار: 1401/12/26
تعداد بازدید: +1000

جزئیات بیشتر

تاریخ شروع دوره

1402/1/1

تاریخ شروع آزمون

1402/1/1

تاریخ پایان آزمون

1402/6/31

تاریخ پایان دوره

1402/6/31

کد دوره

92003002

ساعت دوره

32

مدرس دوره

سرگروه آموزشی
مشاهده پروفایل

مخاطبان دوره

نظرسنجی

با شرکت در نظرسنجی لطفا ما را همراهی کنید

نظرسنجی موجود نمیباشد

شرایط شرکت در دوره

همراهان ارجمند مجتمع آموزشی عروج : لطفا به تاریخ شروع و پایان دوره دقت داشته باشید . جهت قبولی در دوره می بایست در پرسش و پاسخ ، تالار گفتگو ، ارسال تمرین ، شرکت در بازخورد و آزمون های مستمر و پایانی شرکت نمایید . قبل از ثبت نام با ورود به سایت ltms و با کلیک بر منوی کنترل شرایط فراگیر در دوره خاص از ثبت یا عدم ثبت این دوره اطمینان حاص نمایید . با کسب نمره قبولی می توانید نسبت به دانلود گواهی نامه در منوی دوره های من اقدام نمایید همچنین نمرات شما پس از اتمام دوره در سامانه ltms ثبت خواهد شد . آموزگاری(101),دبیری(102),هنرآموزی(103),مشاور تحصیلی(949),کارکنان غیر انتفاعی(9100),حق التدریس بگیر(9200),مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105),مربی امورتربیتی(107),مدیریت واحد آموزشی(120),كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131),كارشناس امور آموزشی(194),مسئول خدمات مالی(220),كارشناس اموراداری(201), (0),مراقب بهداشت(950),مربی بهداشت مدارس(آ و ف)(951)

pdf آموزشی اول

فیلم آموزشی اول

فیلم آموزشی دوم

فیلم آموزشی سوم

فیلم آموزشی چهارم

فیلم آموزشی پنجم

فیلم آموزشی ششم

فیلم آموزشی هفتم

فیلم آموزشی هشتم

فیلم آموزشی نهم

فیلم آموزشی دهم

فیلم آموزشی یازدهم

فیلم آموزشی دوازدهم

فیلم آموزشی سیزدهم

فیلم آموزشی چهاردهم

فیلم آموزشی پانزدهم

فیلم آموزشی شانزدهم

فیلم آموزشی هفدهم

فیلم آموزشی هجدهم

فیلم آموزشی نوزدهم

فیلم آموزشی بیستم

فیلم آموزشی بیست و یکم

فیلم آموزشی بیست و دوم

فیلم آموزشی بیست و سوم

فیلم آموزشی بیست و چهارم

فیلم آموزشی بیست و پنجم