دوره آموزشی نرم افزارهای گرافیكی

دوره آموزشی نرم افزارهای گرافیكی

تاریخ انتشار: 1401/12/27
تعداد بازدید: +1000

جزئیات بیشتر

تاریخ شروع دوره

1402/1/1

تاریخ شروع آزمون

1402/1/1

تاریخ پایان آزمون

1402/6/31

تاریخ پایان دوره

1402/6/31

کد دوره

91702226

ساعت دوره

24

مدرس دوره

سرگروه آموزشی
مشاهده پروفایل

مخاطبان دوره

نظرسنجی

با شرکت در نظرسنجی لطفا ما را همراهی کنید

نظرسنجی موجود نمیباشد

شرایط شرکت در دوره

همراهان ارجمند مجتمع آموزشی عروج : لطفا به تاریخ شروع و پایان دوره دقت داشته باشید . جهت قبولی در دوره می بایست در پرسش و پاسخ ، تالار گفتگو ، ارسال تمرین ، شرکت در بازخورد و آزمون های مستمر و پایانی شرکت نمایید . قبل از ثبت نام با ورود به سایت ltms و با کلیک بر منوی کنترل شرایط فراگیر در دوره خاص از ثبت یا عدم ثبت این دوره اطمینان حاص نمایید . با کسب نمره قبولی می توانید نسبت به دانلود گواهی نامه در منوی دوره های من اقدام نمایید همچنین نمرات شما پس از اتمام دوره در سامانه ltms ثبت خواهد شد . برای همه رشته های شغلی ثبت می گردد .

فیلم آموزشی اول

فیلم آموزشی دوم

فیلم آموزشی سوم

فیلم آموزشی چهارم

فیلم آموزشی پنجم

فیلم آموزشی ششم

فیلم آموزشی هفتم

فیلم آموزشی هشتم

فیلم آموزشی نهم

فیلم آموزشی دهم

فیلم آموزشی یازدهم

فیلم آموزشی دوازدهم

فیلم آموزشی سیزدهم

فیلم آموزشی چهاردهم

فیلم آموزشی چهاردهم

فیلم آموزشی پانزدهم

فیلم آموزشی شانزدهم

فیلم آموزشی هفدهم

فیلم آموزشی هجدهم

فیلم آموزشی نوزدهم

فیلم آموزشی بیستم

فیلم آموزشی بیست و یکم

فیلم آموزشی بیست و دوم

فیلم آموزشی بیست و سوم

فیلم آموزشی بیست و چهارم

فیلم آموزشی اول

فیلم آموزشی بیست و ششم

فیلم آموزشی بیست و هفتم