بسته جامع بسته جامع مهارت هفتگانه ( icdl )

بسته جامع بسته جامع مهارت هفتگانه ( icdl )

تاریخ انتشار: 1401/12/29

قیمت بسته

145,300 تومان 143,900 تومان

جزئیات بیشتر

مجموع ساعت دوره

130

تاریخ شروع پکیج

1402/1/4

تاریخ پایان پکیج

1402/6/31

شرایط شرکت در دوره

این دوره مخصوص فرهنگیان و افراد متقاضی ورود به شغل معلمی می باشد

مخاطبان بسته