بسته جامع بسته جامع 200 ساعت دانشجو معلمان

بسته جامع بسته جامع 200 ساعت دانشجو معلمان

تاریخ انتشار: 1402/5/23

قیمت بسته

140,000 تومان 137,200 تومان

جزئیات بیشتر

مجموع ساعت دوره

200

تاریخ شروع پکیج

1402/4/31

تاریخ پایان پکیج

1402/6/31

شرایط شرکت در دوره

ثبت مستقیم نمرات در سامانه LTMS

مخاطبان بسته